Aquest dimecres, 4 febrer de 2015, a les 19h., a la seu de la cooperativa de comaternitat i criança compartida Babàlia (C/Radas, 25, metro Poblesec)juntament amb companyes de la mateixa cooperativa, Joana G. Grenzner, coautora de la recerca Femení Plural (realitzada amb Elba Mansilla i Silvia Alberich) participarà en la sessió Experiències en comú: gestió de les cures des de l’economia social i el cooperativismedel curs  Cures, ciutat i infraestructures del comú: Com cony se sosté això?, que organitzen els i les companyes de La Electrodomèstica i La Hidra a Barcelona.

Joana G. Grenzner parlarà de les experiències de bones pràctiques de gestió de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, la corresponsabilitat i el sosteniment dels equips de treball, identificades en les cooperatives estudiades a la recerca Femení Pluralles dones a l’economia cooperativa. A la fila zero hi participaran companyes d’experiències tan interessants i transformadores com Sindillar, el Sindicat de Treballadores de la Llar; La Borda, cooperativa d’habitatges en cessió d’ús ( fotografia que acompanya aquest text) i el Foro de Vida Independiente.
Us animem a venir i participar de les reflexions i debats que hi tindran lloc per seguir construínt comunitat, cooperació i transformació social entre totes, totxs i tots!